Arbeidsmiddelen

Periodieke Keuring Handgereedschap volgens de NEN 3140.Volgens de ARBO is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met deugdelijke elektrische gereedschappen te laten werken. Wanneer er zich onverwijld een bedrijfsongeval voordoet, dan zal de arbeidsinspectie onder andere kijken of het elektrische gereedschap is gekeurd volgens de NEN 3140. Dit is de Nederlandse norm waarin de elektrische veiligheid van machines wordt geregeld.