INSPECTIES

De NEN-EN 510110-1 en NEN 3140 geven aan dat elektrische installaties en arbeidsmiddelen periodiek ge´nspecteerd dienen te worden.
 • Elektrische installaties
Bestaande laagspanningsinstallaties dienen ge´nspecteerd te worden met betrekking tot:
 • de algehele veiligheid van schakel- en verdeelinrichtingen, regel- en besturingskasten en de daarop aangesloten installaties. Dit wordt gecontroleerd middels visuele inspecties en door de uitvoering van metingen;
 • de toetsing van de schakel- en verdeelinrichtingen en installaties aan de van toepassing zijnde normen, b.v. NEN 1010, NEN 3134, NEN 3410 en de NEN-EN 60439-1, door visuele inspecties en metingen;
 • de aanwezigheid en deugdelijkheid van vluchtwegsignalering en noodverlichting volgens de eisen van de NEN-EN 1838;
 • de aanwezigheid en actualiteit van de elektrotechnische tekeningen volgens de normen NEN 1010, NEN 3134 en NEN 3410;
Nieuw aangelegde elektrische laagspanningsinstallaties dienen voor ingebruikname ge´nspecteerd te worden volgens de eisen van de NEN 1010 - 2003 (5e druk - deel 6). De inspecties bestaan uit een visuele inspectie, metingen en beproevingen.

Bij goedkeuring van een elektrische installatie wordt een Certificaat van Goedkeuring verstrekt. Op deze wijze is de veiligheid en deugdelijkheid van de installatie aantoonbaar.
 • Elektrische arbeidsmiddelen Elektrische arbeidsmiddelen worden visueel ge´nspecteerd en gemeten. Onder elektrische arbeidsmiddelen wordt verstaan: alle verplaatsbare elektrische toestellen en apparaten, persoonlijke beschermingsmiddelen, meetinstrumenten en ge´soleerde gereedschappen. Dit zijn o.m.:
  • elektrische handgereedschappen (boormachines, haakse slijpmachines, decoupeerzagen e.d.),
  • hand- en looplampen;
  • verplaatsbare elektrische werktuigen (bv. compressoren en zaagtafels);
  • huishoudelijke apparaten (b.v. koffiezetapparaten, stofzuigers, koelkasten);
  • kantoor-, computer-, en bureauapparatuur (computers, printers, telmachines, overheadprojectoren e.d.);
  • verplaatsbare leidingen (haspels, verlengsnoeren en tafelcontactdozen);
  • meetinstrumenten met netvoeding;
  • verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • ge´soleerde gereedschappen.
Elektrische arbeidsmiddelen kunnen op verschillende manieren ge´nspecteerd worden:
 • Inspectie met het aanbrengen van goedkeuringssticker en vermelding van afgekeurde arbeidsmiddelen in de rapportage;
 • Inspectie met het aanbrengen van goedkeuringssticker en het leveren van een goedkeuringscertificaat per arbeidsmiddel;
 • Inspectie met het aanbrengen van goedkeuringssticker, het leveren van een goedkeuringscertificaat en codering per arbeidsmiddel.
Coderingen kunnen op verschillende manieren worden aangebracht, b.v. door middel van graveren, coderingen aan het snoer van het arbeidsmiddel of een sticker met een barcode.

De frequenties van de periodieke inspecties worden bepaald aan de hand van risico-analyses (volgens NEN 3140) en variŰren in lengte. Met name de omgevingssituaties en het daaraan verbonden risico van het gebruik bepalen hoe vaak de inspecties moeten worden uitgevoerd.

Alle inspecties worden door ETMeS uitgevoerd aan de hand van (in eigen beheer ontwikkelde) software, waardoor de inspecties snel, accuraat en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering van de inspecties middels het inspectieprogramma levert een aanzienlijke besparing in tijd en resulteert in een scherpe prijsstelling. Indien gewenst kan de opdrachtgever na iedere inspectiedag een uitdraai ontvangen met de geconstateerde afwijkingen en opmerkingen, waardoor een snel herstel bewerkstelligd kan worden. Dit bespaart herinspecties en dus kosten.

Na het uitvoeren van de inspecties levert ETMeS de bevindingen, conclusies en adviezen in een duidelijke en overzichtelijke rapportage, die aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt. De rapportage wordt op papier verstrekt en kan, indien gewenst, ook digitaal aangeleverd worden.

 • Klimmaterieel
Naast de inspecties van elektrische arbeidsmiddelen verzorgt ETMeS ook de verplichte inspecties van trappen, ladders en rolsteigers. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de NEN 2484 (trappen en ladders) en NEN 2718 (rolsteigers). De arbeidsmiddelen worden gecodeerd en de resultaten van de inspecties worden in een rapportage aan de opdrachtgever verstrekt. Het klimmaterieel dient jaarlijks te worden ge´nspecteerd.

 • Combinaties
ETMeS biedt een aanvullend of totaal pakket op uw bedrijfsvoering van uw installatie conform de NEN-3140.
  Wij bieden:
 • Implementatie
 • Inspectie NEN-3140
 • Oplevering volgens NEN-1010 6e druk
 • Inspectie schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning NEN-EN-IEC 60439-1
 • Inspectie bliksem NEN-1014 en NEN-EN-62305
 • Inspectie klimmaterialen
 • Inspectie arbeidsmiddelen
 • Thermografie
 • Netanalyse c.q. energiemetingen
 • Uitzoeken installatie en vervolgens tekenen op autocad 2006
 • Commissioning projectmatig
 • Commissioning renovatie c.q. uitbreiding
Uw vragen of aanvraag voor een vrijblijvende offerte zien wij graag tegemoet.
Uw telefoontje, mail, brief of reactie is welkom en wij zullen trachten u van dienst te zijn.