INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKE (I.V.)

In de norm neemt de verantwoordelijkheid een belangrijke plaats in. Vandaar dat we dit onderwerp apart behandelen.

Let op: de verantwoordelijkheid voor uw installatie hoort thuis bij u als werkgever of installatieverantwoordelijke. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid in uw bedrijf van uw medewerkers en derden. U bent degene die zich moet verantwoorden als iets fout gaat. Wij kunnen u die zorg uit handen nemen, door de installatieverantwoordelijkheid over te nemen, te assisteren en te adviseren.

Installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het veilig maken en houden van de elektrotechnische installatie en de bedrijfsvoering daarvan.
De installatieverantwoordelijke moet schriftelijk door de werkgever worden aangewezen.
Indien er geen personen beschikbaar zijn die technisch onderlegd zijn, moet er toch iemand worden aangewezen.
U kunt ons ter assistentie van uw installatieverantwoordelijke inzetten of de installatieverantwoordelijkheid in zijn geheel bij ons neerleggen. In het laatste geval zullen wij dan de volgende punten uitvoeren en bijhouden:
 1. Het maken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
 2. Het implementeren van de norm NEN-3140 binnen uw bedrijfsprocedures.
 3. Het uitvoeren en bijhouden van een aanwijzingbeleid binnen uw organisatie volgens de norm NEN-3140
 4. Het maken en bijhouden van een planning training opgeleide personen.
 5. Het maken van een Bedrijfsinstructie Veilig Werken aan Laagspanningsinstallaties.
 6. Het maken van een registratie ongevallen of bijna ongevallen.
 7. Het controleren en bijhouden van uw configuratie t.b.v. de elektrische installatie.
 8. Het controleren en bijhouden van Tekeningen- en Documentatiebeheer.
 9. Het maken van een Inventarisatie installaties t.b.v. het installatiebeheer.
 10. Het maken van een Inventarisatie verdeelinrichtingen.
 11. Het maken van een Inventarisatie elektrische arbeidsmiddelen.
 12. Het maken van een Inspectieplan.
 13. Het maken van een Planning + registratie periodieke inspectie van de elektrische installatie.
 14. Het maken van een Planning + registratie periodieke inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen
 15. Het maken van een Inventarisatie externe onderhoudscontacten.
Wanneer u nog vragen hebt, neem dan contact met ons op.