Netanalyse

In de industrie, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven - in feite overal waar elektrische en elektronische apparatuur onmisbaar is - speelt de netvoeding een cruciale rol tot behoud van continuïteit.
Niet-lineaire belastingen, schakelen, veranderingen in belasting en problemen in de apparatuur kunnen een slechte netvoeding tot gevolg hebben.
Slechte netvoeding is niet alleen duur door de verspilde energie en onnodige uitvaltijd, het is ook gevaarlijk en verhoogt het risico dat de apparatuur of installatie defect raakt.

Door de inzet van onze analyser is ETMeS in staat om het elektriciteitsverbruik van uw bedrijf in kaart te brengen.
Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bepaald of een geplande uitbreiding nog kan worden gerealiseerd op de huidige transformator en of het blindvermogen dient te worden gereduceerd door bijvoorbeeld cos phi verbetering. Tevens kan men vergelijken of de factuur van de energieleverancier wel klopt met uw meetgegevens.
Ook spanningspieken of spanningsuitval van installaties kunnen worden gedetecteerd tijdens een meetperiode van bijvoorbeeld 1 week of langer. Na meting wordt een rapportage samengesteld en krijgt u deze op papier aangeleverd.

Onderstaande gegevens kunnen via de netanalyse worden verkregen:
  • Spanning.
  • Stroom (tot 3000 Ampère).
  • Hogere Harmonischen. Tot de 50e
  • Werkelijk, Blind en Schijnbaar vermogen.