Bent u op zoek naar een betrouwbaar, onafhankelijk en gespecialiseerd bedrijf dat uw verantwoordelijkheid ten aanzien van de elektrische veiligheid kan waarborgen?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres...


ETMeS is een elektrotechnisch inspectie- en adviesbureau dat geheel onafhankelijk en gespecialiseerd alle werkzaamheden in het kader van de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 uitvoert.
Conform de eisen van de Arbowet en het Bouwbesluit is de werkgever belast met de verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheid, veiligheid en welzijn. De normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140, zoals verschenen in 1998, bieden bepalingen ten aanzien van de bedrijfsvoering ten behoeve van de elektrische installatie en geven invulling aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet en het Bouwbesluit.
De normen worden door de Arbeidsinspectie gehanteerd bij de uitvoering van zo nodige inspectie en beoordelingen.
Deze normen hebben betrekking op de veilige uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden, bediening, beheer en onderhoud van elektrotechnische installaties en apparatuur. De invoering van deze regelgeving levert grote voordelen en werkt kostenbesparend. Het voorkomen van ongevallen, brandschades en storingen leidt tot een verhoging van bedrijfszekerheid en de continu´teit van uw bedrijfsvoering.

Kwaliteit staat bij ETMeS voorop. Onze kennis en ervaring staan borg voor de kwaliteit van onze werkzaamheden, waarbij onze certificering volgens de Criteria van Toezicht de zekerheid biedt dat de uitgevoerde inspecties voldoen aan de eisen die door de Arbowet, Bouwbesluit en verzekeringsmaatschappijen worden gesteld ten aanzien van objectiviteit en vakkundigheid. ETMeS beschikt over de volgende certificeringen:
 • NEN-EN-ISO-9001 - 2000
 • VCA* Certificaat.
 • Criteria voor Toezicht
 • Auditor ISO-9001 - 2000
 • Thermografie + analyse op level 1
De Arbowet en de bovengenoemde normen geven aan dat de volgende zaken door de werkgever moeten worden geregeld:
 • Opleidingen, trainingen en instructie:
Het opleiden en aanwijzen van personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren binnen het bedrijf of instelling.
 • Implementaties:
Het vastleggen van de regelgeving, volgens NEN-3140 / EN-50110, zoals die geldt binnen het bedrijf of de instelling.
 • Inspecties:
Het periodiek (laten) inspecteren van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.
 • Elektrotechnisch tekenwerk:
De zorg voor de aanwezigheid en actualiteit van de vereiste elektrotechnische tekeningen.

Wij kunnen voor u alle bovengenoemde werkzaamheden uitvoeren en bieden u hierbij:
 • Onafhankelijkheid en objectiviteit
  ETMeS voert geen installerende werkzaamheden uit en heeft geen binding met installerende bedrijven. Dit leidt tot een totaal onafhankelijk en objectief oordeel met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden.
 • Deskundigheid en ervaring
  De uitvoerende(n) van ETMeS beschikken over een jarenlange ervaring, opgedaan in de NEN 3140 markt en kent alle ins- en outs van de branche.
 • Dienstverlening op maat
  Door de grote ervaring en klantgerichtheid kan ETMeS u een passende oplossing bieden voor het beheer en de daaraan verbonden werkzaamheden van uw installatie.
 • Praktijkgerichtheid en flexibiliteit
  De door ons verrichte werkzaamheden en aangeboden oplossingen zijn praktijkgericht en gebaseerd op de jarenlange ervaring in de markt.
  Onze visie is simpel: onze implementaties dienen te werken in de praktijk. Wij bieden u praktische en werkbare oplossingen door van uw installatie onze zorg te maken met advies op maat.
 • Gecertificeerde kwaliteit
  De kwaliteit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden vindt u terug in onze rapportages. Door onze certificeringen en overleg met verschillende verzekeringsmaatschappijen is kwaliteit gewaarborgd.