TEKENWERK

Over het algemeen is het bij de meeste bedrijven in Nederland slecht gesteld met het elektrotechnisch tekenwerk. De tekeningcontrole, onderdeel van de NEN 3140 inspectie, toont meestal aan dat de vereiste tekeningen ofwel niet aanwezig zijn of niet meer actueel zijn.
Een elektrotechnisch tekenpakket dat bijgewerkt en actueel is biedt inzicht in de opbouw van de installatie, hetgeen bij uitbreidingen of wijzigingen leidt tot duidelijkheid welke mogelijkheden de installatie biedt m.b.t. extra aan te sluiten vermogen.
Maar al te vaak blijkt dat uitbreidingen zonder enig inzicht willekeurig gepleegd worden, hetgeen leidt tot overbelasting, storingen en zelfs brandgevaarlijke situaties.

Een compleet en actueel tekenpakket biedt dan ook grote voordelen met betrekking tot de continu´teit van de installatie alsmede gemak bij het opsporen van storingen in de installatie.

De NEN 1010 stelt (wettelijk) verplicht dat van iedere elektrotechnische installatie die meer dan 12 eindgroepen bevat of waarop een vermogen van meer dan 20 kVA is aangesloten de elektrotechnische tekeningen aanwezig en actueel dienen te zijn.

Het betreft hier o.m. de navolgende tekeningen:
  • grondschema: overzicht van alle schakel- en verdeelinrichtingen;
  • installatieschema: overzicht per schakel- en verdeelinrichting;
  • installatietekening: overzicht van de plattegrond van het bedrijfsgebouw en van de daarin aanwezige elektrische installatie;
  • stuurstroomschema: overzicht van stuurstroominstallaties van b.v. machines
ETMeS kan de vervaardiging van nieuwe tekeningen en revisietekenwerk verzorgen. De tekeningen worden vervaardigd in AutoCad 2006 en kunnen als onderlegger dienen voor vele andere toepassingen, b.v. ontruimingsplannen, brandmeldsystemen, blusmiddelen etc.

De tekeningen worden elektronisch geleverd en als witdruk. Tijdens de opname van gegevens voor het vervaardigen van de tekeningen kunnen schakel- en verdeelinrichtingen voorzien worden van duidelijke coderingen en kan per schakel- en verdeelinrichting een kastkaart worden aangebracht. Het verwerken van revisiegegevens van de tekeningen kan periodiek (b.v. tijdens de uitvoering van herhalingsinspecties) geregeld worden. De gecombineerde uitvoering van teken- en inspectiewerkzaamheden leidt bovendien doorgaans tot een aanzienlijke kostenbesparing.